Gminy decydują się na emitowanie obligacji komunalnych, ponieważ realizowane jako funkcja inwestycyjną pozwalają na inwestowanie nowych środkowych poprzez obligatariuszy. Obligacja komunalna służyć może również jako pożyczka, która pozwala na pozyskanie kapitału przez firmę do realizacji konkretnego projektu. Obligacje komunalna są zatem źródłem finansowania dla działań różnych firm.

Obligacje komunalne w Polsce

Emisja obligacji pełni również rolę przyciągania środków, bowiem ich emisja niesie ze sobą dalsze inwestycje na które decydują się inwestorzy oraz przedsiębiorcy co sprzyja przy okazji rozwojowi danej jednostki samorządu terytorialnego. Takie działania sprzyjają rozwojowi miejscowej infrastruktury i poprawie jakości życia mieszkańców.

Emisje obligacji

Rynek obligacji komunalnych ma także znaczenie promocyjne, ponieważ emisja obligacji zapewnia interes publiczny jednostek samorządu terytorialnego co przekłada się na pozytywne postrzeganie podmiotu i uczynienie go atrakcyjnym dla przyszłych inwestorów i przedsiębiorców. Poprzez emisję obligacji w Polsce, samorządy terytorialne dostosowują swoje zobowiązania wobec obligatariuszy poprzez przychody niepieniężne (np. zwolnienia i ulgi podatkowe). Emisja tych papierów pozwala również na ograniczanie prywatyzacji majątku samorządowego na czym zależy decydentom, a dzieje się to poprzez postawienie określony warunków dotyczących uczestnictwa w miejscowych planach, projektach lub funkcjach prywatyzacyjnych.

Na podstawie: https://aesco.com.pl/