W dzisiejszych czasach termowizja jest niezastąpionym narzędziem w wielu branżach, od przemysłu i energetyki po budownictwo i diagnostykę medyczną. W artykule tym zajmiemy się raportami z badań termowizyjnych i wskażemy, jakie cenne informacje można pozyskać dzięki tym zaawansowanym badaniom.

Czym jest raport z badania termowizyjnego?

Raport z badania termowizyjnego to kompleksowy dokument prezentujący wyniki przeprowadzonego badania termowizyjnego. Wykorzystuje on technologię obrazowania termicznego, która umożliwia analizę rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Raporty te są niezwykle użyteczne w wielu dziedzinach, ponieważ pozwalają na wizualizację niewidzialnych dla oka ludzkiego obszarów – różnice temperatur mogą wskazywać na różnego rodzaju problemy lub potencjalne zagrożenia.

Jakie informacje można pozyskać z raportu termowizyjnego?

Raporty z badań termowizyjnych dostarczają szeregu cennych informacji. Wśród najważniejszych można wymienić:

 • wykrywanie wycieków energii – raporty termowizyjne pozwalają zlokalizować miejsca, w których ciepło ucieka z budynków lub instalacji. To kluczowa informacja w kontekście oszczędności energetycznych i redukcji emisji CO2.
 • diagnoza stanu urządzeń elektrycznych – dzięki termowizji można monitorować temperatury elementów elektrycznych, co pomaga w wykrywaniu potencjalnych usterek i unika niebezpiecznych przeciążeń.
 • wykrywanie wilgoci i wycieków w budynkach – raporty termowizyjne ujawniają miejsca o podwyższonej wilgotności, które mogą wskazywać na wycieki lub uszkodzenia dachu czy ścian.
 • kontrola jakości izolacji termicznej – badania termowizyjne pozwalają ocenić skuteczność izolacji termicznej budynków i instalacji, co wpływa na efektywność energetyczną.

W jakich dziedzinach znajdują zastosowanie raporty termowizyjne?

Raporty z badań termowizyjnych mają szerokie zastosowanie w różnych branżach:

 • budownictwo – pomagają w wykrywaniu problemów z izolacją, szukaniu wycieków oraz ocenie jakości konstrukcji.
 • przemysł – wykorzystuje się je do monitorowania maszyn i urządzeń, wykrywania usterek oraz optymalizacji procesów produkcyjnych.
 • energetyka – pozwalają na kontrolę jakości linii przesyłowych i transformatorów oraz wykrywanie nieszczelności w sieciach ciepłowniczych.
 • diagnostyka medyczna – w medycynie termowizja jest używana do wykrywania stanów zapalnych i innych problemów zdrowotnych.

Jak wygląda typowy raport z badania termowizyjnego?

Raporty termowizyjne są starannie skonstruowane i zawierają informacje, które ułatwiają ich interpretację. Typowy raport składa się z następujących sekcji:

 1. Tytuł i dane identyfikacyjne – informacje o obiekcie badania, dacie, autorze raportu, itp.
 2. Wstęp – krótkie wprowadzenie do celu i zakresu badania.
 3. Opis badanego obiektu – szczegółowy opis obiektu poddanego analizie termowizyjnej.
 4. Wykresy i obrazy termowizyjne – graficzna prezentacja wyników badań w postaci obrazów i wykresów temperatury.
 5. Interpretacja wyników – dokładne omówienie uzyskanych danych i ich znaczenia w kontekście badanego obiektu.
 6. Wnioski i rekomendacje – podsumowanie wyników i ewentualne zalecenia dla dalszych działań.

Źródło: https://easyrentier.com/